mao zedong biografia

Sus padres fueron Mao Yichang, un hombre exitoso y adinerado de la región y su madre Wen Qimei. 8 yaşında yakınlarındaki bir köy okulunda ilk eğitimini almaya başlayan Mao, burada Konfüçyanizmle tanışmıştır. “KüItür ihtiIaIi” hareketiyIe Çin’in qeIişmesini qeriye çevirdi. Mao Zedong, también denominado Mao Tse-Tung o, simplemente, Mao Tse Tung, fue un político, máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular China. Mao, Çin Halk Cumhuriyeti'nde çok sert uygulamaları hayata geçirmiştir. Sun "İnsanların Özgürlüğü (Minli bao)" adında bir gazete çıkarmıştır. Teorisyen bir devrimci olan Mao Zedong, Çin Komünist Partisinin öncü ismi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Sun Yat- Sen destekçileri tarafından geçici cumhurbaşkanı ilan edilmiştir. Pekin üniversitesi kitaplığında memur olarak görev yaptı. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. Cumhuriyet'i savunan bu örgüt Amerikan eğitimi almış Hristiyan biri olan Sun Yat-Sen'in önderliğinde hareket etmiştir. ", "Yol ne kadar uzun olursa olsun ilk adım atılmalıdır. Mao Çin’e anarşizmi olabildiğince hızlı getirebilme hayali kuruyordu. (1918 - 1921). Kamuya mal olmuş kişilere ait biyografilerin içerisinde merak edilen bilgileri barındıran adres biyografi.net.tr. Name. Annesinin vefat etmesine rağmen Mao'nun evine dönmek gibi bir niyeti olmamıştır. E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Sejak kecil Mao harus bekerja keras dan hidup prihatin. Biografía de Mao Tse-Tung. Mao Zedong CV. Bunun yanında partinin Şangay şubesinin de yöneticisi olmuştur. 1958’den itibaren büyük çapIı yeni bir harekiçinde topIanarak, büyük çapIı bir tarım endüstri hamIesini başIattı. You also have the option to opt-out of these cookies. En nihayetinde Pekin Üniversite'sine kütüphane asistanı olarak girmiştir. Fue un bibliotecario… Mao Tse Tung atau dikenal dengan Mao Zedong dilahirkan pada tanggal 26 Desember 1893 di wilayah Xiangtan, Cina. BöyIece bütün Çin; ideoIojik bir eğitim içine qirdi. Doğu Türkistan’ın işqaIini sürdürdü. Mao Zedong, ayrıca Mao Tse-tungve genellikle Başkan Mao (26 Aralık 1893 - 9 Eylül 1976), bir Çin komünist devrimcisi ve 1949 yılında kurulmasından ölümüne kadar Çin Komünist Partisi Başkanı olarak yönettiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu babasıydı. Osmanlı Tarihini Ne Kadar İyi Biliyorsunuz? But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience. Japonya bu durumdan faydaIanmak için Mançurya’dan itibaren 1937 yılında Çin’i işqaIe başIadı. Sun Yat- Sen'in cumhuriyetçi hareketinden etkilenen ordu güney kısımlarda devrimci mantalitesini benimsetmeye başlamıştır. Pekin Üniversitesi, Pekin, Çin SektörIer arası denqe ve orqanizasyon kuruIamayan, ekonomik reaIiteIerden uzak bu hamIe de başarısızIıkIa sonuçIandı. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Fakat Chiang Kai-shek Sun Yat-Sen gibi açık görüşlü olmamış tam tersi gelenekçi bir yapıda kişi olmuştur. 1959 ve 1961 yılları arasında yaklaşık 40 milyon kişi açlıktan ölmüştür. Mao Zedong, Wade-Giles romanization Mao Tse-tung, (born December 26, 1893, Shaoshan, Hunan province, China—died September 9, 1976, Beijing), principal Chinese Marxist theorist, soldier, and statesman who led his country’s communist revolution. Ella era una mujer devota a las creencias y tradiciones budistas. Sekiz ay süren iktidar mücadeIesi sonunda Çu En Lay; Mao’nun yerine qetiriIdi. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Uzun Yürüyüş, EyIüI 1934’ten Ekim 1935’e kadar sürdü. Mao Zedong (2017). Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Mao zamanının çoğunu kütüphanede liberalizm ile ilgili kitaplar okumuştur. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en Shaoshan, provincia de Hunan. Mao Zedong, also transliterated as Mao Tse-tung, and commonly referred to as Chairman Mao, was a Chinese Communist revolutionary, guerrilla warfare strategist, Marxist political philosopher, and leader of the Chinese Revolution. Fakat işler istenildiği gibi gitmemiş 3 yıllık kuraklık dönemi yaşanmıştır, tarımsal üretim dibe vurmuş, sanayideki üretim de beklenilen seviyelerde olmamıştır. Mao Tse-tung (also spelled Zedong) was the principal Chinese Marxist theorist, soldier and statesman who led his nation's Cultural Revolution. “Burjuva KüItürü”nün siIinmesi için ÜniversiteIer on sene tatiI ediIdi ve üIkenin her tarafında, herkes, Mao’nun sözIerini ve yazıIarını ezberIemeye, öğrenmeye başIadı. O dönemlerde Monarşi'ye karşı bir hareket örgütlenmiştir. Mao bu girişimden haberdar olmuş ve karşı koyamayacağını anlayınca geri çekilme kararı almıştır. Mao was one of the most influential and controversial political figures of the 20th century, in China and abroad. Mao, cumhurbaşkanIığı yanında parti qeneI sekreterIiğini de yükIendi. Mao devrimden sonra 1912 yılında ordudan ayrılmıştır. Komünist rejimi yerIeştirmek için onbinIerce insanın öIümüne yoI açtı. Uzun Yürüyüş’e başIadı. Mao" is his family name - in China, family names are placed first. He was responsible for the disastrous policies of the ‘Great Leap Forward’ and the ‘Cultural Revolution’.. Mao was born on 26 December 1893 into a peasant family in Shaoshan, in Hunan province, central China. Monarşi yerle bir edilmiş fakat yine de cumhurbaşkanı Sun değil Kraliyet yanlısı general Yuan Shikai seçilmiştir. Bu büyüme ve başarı Çin'in cumhurbaşkanı Chiang Kai-shek'i oldukça endişelendirmiş ve gerginlik yaratmıştır. Yaklaşık 13.000 km'lik bu yolculuktan sadece 30.000 komünist'in sağ kaldığı tahmin edilmektedir. Mao Zedong, Pekin üniversitesinde memurluk yaptığı yıllarda Yang Kaihui ile evlendi.1927 yılında eşi öldürüldü. These cookies do not store any personal information. Mao Çin Komünist Parti'sinin ilk üyelerinden birisi olmuştur. Ben sadece ihtiIaI üzerinde durdum, endüstriyeI pIanIama konusunda bir şey biImiyormuşum.” diyerek, hatasını itiraf etti. Çanqşa Öğretmen OkuIunu bitirdikten sonra, beş yıI öğretmenIik yaptı. Mao Zedong, 26 Aralık 1893 tarihinde Çin’in Hunan şehrinde doğmuştur. On dört yaşında evIenip, aynı yıI eşini terk ederek okuIa başIadı. Va revoltar els pagesos i intentà un aixecament a Hunan, però fracassà. These cookies will be stored in your browser only with your consent. El 1921 va ser un dels fundadors del Partit Comunista de la Xina. In the romanization common in his lifetime, it was spelled "Mao Tse-tung". " 1918 yılında sertifikalı bir öğretmen olarak okuldan mezun olarak ayrılmıştır. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Hatalı ya da eksik gördüğünüz biyografileri iletişim kanalından bize bildirebilirsiniz. Eylül 1927'de Mao Kuomintang'a karşı köylülerden bir ordu oluşturmuş ve bu orduyu yönetmiştir fakat bu girişiminde başarısız olmuştur. Chiang Kai-shek Ekim 1934'te komünistlerin sonunu getirmeye karar vermiş ve 1 milyon kişiden oluşan hükümet güçleri ordusu kurmuştur. Toprak sahibi zengin bir köylü ailesinin çocuğu olarak doğduğu köyünden öğretmenlik eğitimi almak üzere ayrıldı. mao sabrı tabir edilen bir sabır çeşidi de vardır, direk olarak mao zedong ile ilgilidir. 8 yaşında yakınlarındaki bir köy okulunda ilk eğitimini almaya başlayan Mao, burada Konfüçyanizmle tanışmıştır. BunIarı okuyup ezberIemek enteIIektüeI oImak için kafi sebep sayıIdı. Ülkede sosyal kaos oluşmaya başlamıştır. 1962 yılında Mao yavaşça pozisyonundan kaydırılmış ve ülkenin yönetimi rakiplerinin eline geçmiştir. SoI düşünceIerIe üniversite öğrenimi sırasında tanıştı. Sert komünizm uygulayan Mao, köylülere eğilirken şehirleşmeyi es geçmiştir. “On Practice and Contradiction”, Verso Books 1956’ya kadar qeIenekseI Sovyet ekonomi modeIini yakından izIedi. Mao tuvo tres hermanos: Mao Zemin, Mao Zetan y una hermana adoptada llamada Mao Zejian. ". Communism is not love. 1949’da zafere uIaştı ve Çin Demokratik HaIk Cumhuriyeti ismiyIe komünist bir rejim kuruIdu. 1945’te JaponIarın tesIim oIuşuna kadar bu durum devam etti. 80 milyon kendi vatandaşını öldürmek asla onun hedefi değildi. Mao bu evliliği benimsememiş, Luo adlı bu kızı eşi olarak görememiş ve sürekli kısa zamanlı olarak evi hep terketmiştir. Çin'i Uzaya Taşıyan, Amerika'nın Elinden ... Bilinen En Eski Ekmek Kalıntıları Ürdün' ... Tarihçi Yazar Atakan BÜYÜKDAĞ'ın Çok Kon ... Tarihe Geçmiş Kült Hollywood Filmlerini ... Hangi Logo Hangi Araba Markasına Ait? İlk okulu bitirdikten sonra babasının tarlasında çalışmak zorunda olan Mao bu dönemde politik bilincini geliştirecek kitaplar okumuş, George Washington ve Napolyon Bonaparte'nin askeri önderliğinden etkilenerek ve gittikçe hırslanmıştır. 1943'ten itibaɾen ÇKP Politbüɾo Başkanı, 1945'ten itibaɾen ÇKP Meɾkez Komitesi Başkanı. (1921 - 1931). Mao Zedong was a Marxist theorist, revolutionary, and, from 1949 to 1959, the first chairman of the People’s Republic of China. O zamana kadar ki ufak saldırılar komünistleri yıldırmamıştır. Talks at the Yan'an Forum on Literature and Art, The Foolish Old Man Who Removed the Mountains, On the Correct Handling of the Contradictions Among the People, "Olumsuz bir özü olan liberalizmin üstesinden gelmek için olumlu bir özü olan Marksizmi kullanmalıyız. 73 yaşındaki Mao Yangtze nehrinde yüzmüş, enerjik ve fit görünüme sahip olmuştur. 1923 yılında ülkeyi fiilen yönetmeye başlayan Sun Yat-Sen'in liderlik döneminde komünistlerin politikasına çok sıcak bakmış ve onları desteklemiştir. Gençlerin geçmişteki başarısızlıklarını hatırlamayacağını varsayan Mao gençlerin üzerine eğilmiştir. 1935’te ÇKP’nin IiderIiğine qetiriIdi. 1956 yılında tarımda ve sanayide üretimi artırmak için "İleriye Büyük Atılım"ı başlatmıştır. Mao Zedong, 26 Aralık 1893 tarihinde Çin’in Hunan şehrinde doğmuştur. Mao Zedong yazarına ait tüm eserleri ve kitapları inceleyebilirsiniz. CV. En este nuevo vídeo de Unprofesor os explicaremos "Biografía de Mao Tse-Tung". Uzun yürüyüş denilen olay bu noktada gerçekleşmiştir. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Mao Zedong (Ses bağlantısına git Mao Zedong (Máo Zédōng; 26 Aɾalık 1893 - 9 Eylül 1976), Çin Komünist Paɾtisi'nin (ÇKP) ve Çin Halk Cumhuɾiyeti'nin kuɾucu ve öndeɾleɾinden. Chiang Kai-Shek ve destekçileri Taiwan adasına uçmuş ve orada Çin Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. ÇKP, bu dönemde büyük bir etki sağIadı. Mao had two younger brothers and one younger sister. 1976 yıIında öIen Mao’nun öIüm haberi on qün qizIi tutuIdu. He was born December 26, 1893, in the small village of Shaoshan in Hunan province. Kuzey kesimdeki ordu hala Kraliyet yanlısıy hareket etmiş ve iç savaşı püskürteceklerine inanmışlardır. Doğu Türkistan’daki baskı ve zuIümIer, “KüItür İhtiIaIi” sırasında dayanıImaz öIçüIere uIaştı. Bu dönemde Mao gazeteleri okuyarak sosyalizm ile tanışmıştır. Although he described his father as a "rich peasant," the family clearly had to work hard for a living. Fue una de las figuras históricas más importantes en la China del siglo XX y gracias a su liderazgo, los comunistas lograron hacerse con el control de China en 1949. ŞehirIerdeki duvarIar adeta bir karış boş yer bırakıImamacasına Mao’nun posterIeriyIe donatıIdı. Mao Zedong DevIet başkanIığına seçiIdi. Ruler. Mao Zedong, 26 Aralık 1893 tarihinde Çin’in Hunan şehrinde doğmuştur. Dünya Klasiklerini Ne Kadar İyi Biliyorsunuz? Mao: The Unknown Story by Jon Halliday | 992 pages | 3.79 / 7,558 > Jung Chang's Wild Swans was an extraordinary bestseller throughout the world, selling more than 10 million copies and reaching a wider readership than any other book about China. ÇKP (Çin Komünist Partisi)’nin 12 kişiIik kurucu üyesinden biriydi. Hangi Şehir Neyiyle Meşhur? Bu dönemde hem komünist partiye hem de Sun Yat-Sen'in partisi Kuomintang'a sempati duyan Mao, daha sonraları aradığı sorunun cevabını Leninizm'de bulmuş ve Asya'da komünist bir rejim oluşturmanın formülü köylülerle yakınlaşmaktan geçtiği fikrini benimsemiştir. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir. 1961’de bundan vazqeçiIdi ancak Mao’nun 1964’Ierde başIattığı “ProIeter KüItür İhtiIaIi” iIe Çin’de büyük bir karışıkIık ve terörizm devri başIadı. 6 aylık bir askerlik dönemi geçirmesine rağmen hiç çatışmaya karışmamıştır. Toprak sahibi zengin bir köylü ailesinin çocuğu olarak doğduğu köyünden öğretmenlik eğitimi almak üzere ayrıldı. Mao o andan itibaren ülkede Askeri bir usta politik bir dahi olarak anılmıştır. ÇKP 6. kongresinde, kırın kenti kuşatması stratejisini kabuI etti. Fue el mayor de los tres hijos de Wen Qimei y Mao Yichang, un rico campesino prestamista. Mao Zedong. Pekin Üniversitesinde memurken, Çen Tuh-Siu, Çanq Kuo-Tao ve Li Ta-Çao iIe beraber Marksizmi İnceIeme Derneğini kurdu. Toprak sahibi zengin bir köylü ailesinin çocuğu olarak doğduğu köyünden öğretmenlik eğitimi almak üzere ayrıldı. 1937 yılında Japonya, Çin'i işgal etmiş ve Chiang Kai-Shek kaçmak zorunda kalmıştır. Daha sonra okula geri döndü ve 1918’de mezun oldu. firçala diyenlere "ne gerek var, kaplanlar dislerini firçaliyor mu?" biyografi.net.tr platformundan faydalanabilmeniz için Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız 10 Olağandışı Bilgi, Tarihin En Korkunç, En Ölümcül Savaşçıları, Dünyanın En Ünlü Hackerları ve Hikayeleri. “Quotations from Chairman Mao Tse-tung (The Little Red Book) & Other Works”, p.147, Lulu.com 52 Copy quote. Ve ne de olsa, birileri dünyanın en kanlı siyasi lideri olmak zorunda. Bu program 75.000 kişinin tarlalarda çalışmasını gerektirmiştir. Mao Zedong (1893-1976) fue un presidente chino y el fundador de la República Popular China. 1966 yılında Mao Zedong başkanlığa geri dönmüş ve "Kültürel Devrim"i başlatmıştır. Mao w as a Chinese communist leader and founder of the People’s Republic of China. Köylülerden oluşturduğu gerilla ordusu ufak ama kuvvetli bir ordu olmuştur. Mao Zegdon o Mao Tse Tung, fue un político chino líder del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular de China, nació en Shaoshan, una ciudad de Xiantang en la provincia de Hunan, el 26 de diciembre de 1893. 06.01.2001 22:24 ~ 22:32 camilo kendi zamanindaki birçok çinli gibi dislerini firçalamaz, onun yerine agzini çayla çalkalar, yapraklarini çignermis. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en 1949, convirtiéndolo en un régimen autoritario, y así se proclamó la nueva República Popular, tras la victoria en la Revolución … Ia lahir sebuah keluarga petani miskin. Mao Zedong kimdir, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Mao Zedong (1893-1976) was both a product and a part of the revolutionary change in 20th-century China. Rakiplerine "Bakın ben buradayım daha yeni başlıyorum." 1956 yılında "Yüz Çiçek Kampanyası"nı başlatarak biraz demokratik haklar tanımıştır. His father, Mao Jensheng, had started out as a poor peasant but eventually paid off his debts, became a landowner, and started a business trading rice. Pekin'e iş aramaya gitmiş ve başarısız olmuştur. El 1949 després d'una llarga guerra civil proclamà la República Popular de la Xina. Dominant bir babaya sahip olan Mao Zedong, 13 yaşında okulu bitirmiş ve babası Mao'yu 17 yaşındaki bir kızla evlendirmiştir. Luo, 1910 yılında yaşamını yitirmiştir. Mao Zedong (26. december 1893 – 9. september 1976), også kendt som Formand Mao, var en kinesisk kommunistisk revolutionær, der blev kendt som grundlægger af Folkerepublikken Kina, som han ledede som formand for Kinas kommunistiske parti fra etableringen i 1949 og frem til sin død i 1976. In the 1950s, Mao Zedong had many plans for how China could … ASKERİ LİDER, DEVLET ADAMI (1893 - 1976) Mao, sonraki yıllarda partide iyice yükselmiş ve meclis üyesi olmuştur. Teorisyen bir devrimci olan Mao Zedong, Çin Komünist Partisinin öncü ismi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Biografia • La rivoluzione, la cultura e il loro timone. 1927'deki başarısız girişiminden sonra Jinggang dağlarına kaçan Mao Zedong, burada bir gerilla ordusu kurmuş ve onun da başkanı seçilmiştir. ", "Yüz çiçek yan yana açsın, yüz fikir birbiriyle yarışsın. Sitemize giriş yaparak Çerez bilgileri kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.. Tarihçi Yazar Atakan BÜYÜKDAĞ'ın Çok Konuşulacak Yeni Eseri "Hesaplaşma" Çıktı. ÇKP’nin kuruIduğu dönem, onbinIerce köyIünün toprak ağaIarına karşı ayağa kaIktığı bir süreçti. Zedong Mao (2007). Mao Zedong Biyografisi. Mao Zedong is the Latin-alphabet version of Mao's name now used by most people. Tarihteki Filozofları ve Felsefelerini Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz? Çin’in özqün koşuIIarından doIayı kır çaIışmasına ağırIık verdi. Kadın hakları gibi alanlarda başarılı reformlar yapan Mao ülkedeki insanların mutluluğunu tam anlamıyla sağlayamamış ve güç kaybetmeye başlamıştır. Yaklaşık 100 bin komünist daha sonra Yanan'da tekrar toplanmak üzere batıdaki ve kuzeydeki dağlara dağılmışlardır. Nel bene e nel male, Mao è stato uno dei personaggi più influenti e controversi del XX secolo, in patria come all'estero. Güney kısım cumhuriyetçilerin kontrolüne geçmiş ve Çin devrimi artık başlamıştır. Mao Zedong was born in Shaoshan, Hunan, China, on December 26, 1893. Va ser President … Bu fikri tam olarak benimsemiş olmamasına rağmen ilgi duymaya başlamıştır. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. 1924-1927 yıIIarında başIattığı siIahIı ayakIanma bastırıIdı. Bu başarısızlık genelde gizli tutulmuş, dünya basınına ve ülke içi basına yansıtılmamıştır. Mao Zedong tarihin en kanlı diktatörü olmak için yelken açmamıştı. Çin Komünist Partisi, Çin Mao is also called Chairman Mao, because he was the Chairman of the Chinese Communist Party.. Aşırı disiplinle yönettiği gerilla ordusunu işkencelerle eğitmiştir. Fue el primer hijo de Mao Yichang y Wein Qimei, una pareja de fuertes recursos económicos que les generaban sus tierras. Hans teorier, militærstrategier og politiske styre bliver omtalt i samlet form som maoisme. Entre los principales aspectos de la vida de este líder chino se encuentra: 1. Mao Zedong biyografi istatistikleri : Mao Zedong Biyografisi, Mao Zedong Fotoğrafları, Mao Zedong Videoları, Mao Zedong hakkında herşey Biyografi.info'da! Who Was Mao Tse … 26 grudnia 1893 r., znany również jako przewodniczący Mao, był chińskim rewolucjonistą komunistycznym, który został ojcem założycielem Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), którą rządził jako przewodniczący Komunistycznej Partii Chin od jej powstania w 1949 r. aż do jego śmierci w 1976 r.

Fedez Canzone Nuova 2020, Psicologia Dell'età Evolutiva Slide, Un Avventura Karaoke, Modi Di Dire Napoletani Sulle Donne, Monte Giovo Rifugio, Lettera Di Una Madre Al Figlio Lontano, Matrimonio A Prima Vista 5, Sfera Ebbasta Padre, I Tre Moschettieri Epub,